нови ограничения

Ограничения, но не на всяка цена!

Бургаската туристическа камара настоява за адекватна подкрепа и указания за прилагане на мерките на правителството

Членовете на Бургаската регионална туристическа камара (БРТК) разбират и подкрепят решението на Министерския съвет и заповедта на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов за въвеждането на по-строги мерки за оганичаване на заболеваемостта в страната и за справяне с пандемията, които влизат в сила от петък (27 ноември). Убедени сме, че те са навременни и ще дадат глътка въздух за претоварената здравна система. В същото време се надяваме да се изпълни прогнозата на генерал-майор д-р Венцислав Мутафчийски заболеваемостта да спадне с 30 до 50 на сто, казват от камарата.

Членовете на БРТК приемат решението на кабинета, но считат, че остават без отговор следните въпроси, които имат пряко отношение към бизнес средата и оцеляването на фирмите:

– как компаниите от затворените сектори ще плащат социалните осигуровки на своите  служители? Приемаме, че компенсацията от 24 лв. на ден е добро решение за тези три седмици, но пък не става ясно кой ще плати социалните осигуровки – работодателят или държавата?

– остава ли в сила мярката 60/40 и дали служителите, за които тя се прилага ще могат да се възползват от компенсиращата надница от 24 лв. на ден?

– какъв процент от оборота  ще отпусне държавата за затворените бизнес и на каква база ще бъде определян той. Подкрепата ще бъде предоставяна на изцяло затворени фирми или тези, които ще отчетат спад в оборота за периода от 27 ноември до 21 декември.

БРТК счита, че налагането на ограничения следва да бъде предшествано от мерки в подкрепа на бизнеса и указания за тяхното прилагане.  Членовете на камарата подкрепят изцяло ограниченията, но настояват те да бъдат съобразени с фактическата икономическа обстановка, с указанията на ЕК и добрите практики, прилагани в останалите страни членки на ЕС. БРТК застава зад мерките, които гарантират здравето и живота на служителите и клиентите и техните семейства.

УС на БРТК

Post Author: БРТК