Публикувани указания по схеми

На институционалната страница на Министерството на туризма са публикувани:

1.       Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-07 „Предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на covid-19“. Документите са публикувани с информационна цел и на този етап не се изискват коментари, бележки и предложения по тяхното съдържание.

С документите може да се запознаете от следния линк:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/proekt-na-ukazaniya-za-kandidatstvane-po-shema-za-predostavyane-na-bezvuzmezdni

2.       Указания за отчитане на разходите по схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.“ са публикувани на институционалната страница на Министерството на туризма на следния линк: 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/vazhna-informaciya-za-turoperatorite-poluchili-durzhavna-pomosht-po-shema-bg-0

Указанията са публикувани и в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес:

 https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/49de7d10-e862-4b46-84db-c7564ced91e3

За повече информация, следете сайта на Министерство на туризма:

https://www.tourism.government.bg/

Post Author: БРТК