Становище на УС на БРТК до Директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Бургас

По-рано през месец януари, УС на БРТК изпрати своето становище до СУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Бургас, относно предложение за държавния план-прием през учебната 2022/2023 година за прием в паралелка в VIII клас по професия код 812030 „Екскурзовод“, специалност код 8120302 „Екскурзоводско обслужване“ с интензивно изучаване на английски език.

ДО
Г-Н МАРТИН ИЛИЕВ

ДИРЕКТОР НА СУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
ГР. БУРГАС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

Бургаската регионална туристическа камара (БРТК) препотвърждава подкрепата си за Вашето намерение за предложение за държавния план прием през учебната 2022/2023 година за прием в паралелка в VIII клас по професия код 812030 „Екскурзовод“, специалност код 8120302 „Екскурзоводско обслужване“ с интензивно изучаване на английски език.

Считаме, че пандемичната ситуация, в която се намираме, е временна спънка през развитието на туристическия бранш по Южното Черноморие. Регионалната икономика на област Бургас изпитва остър недостиг на квалифицирани туристически кадри от така наречения контактуващ персонал, който общува директно с туристите. Липсата на достатъчно подготвени български кадри принуждава, нас работодателите в туристическия сектор, да търсим персонал от други държави, като например Украйна и Молдова. Поемаме ангажимент при реализиране на успешен прием в паралелката с професия „Екскурзовод“ във Вашето училище да Ви помогнем при изпълнение на дейностите по учебна и производствена практика на гимназистите.

С уважение,
УС на БРТК

Post Author: БРТК