Управителен съвет

Управителен съвет на БРТК:

ЗЛАТЕЛИНА ТРЕПЕЧОВА

Член на УС

КАЛИНА ПАВЛОВА

Член на УС

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ

Член на УС

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

Член на УС

БОРИС ТОДОРОВ

Член на УС

БОРИС МИНЧЕВ

Член на УС

ХРИСТИНА СЛАВОВА

Член на УС

ЕВЕЛИНА ПУЛЕВА

Член на УС

АЙДЪН ХЮСЕИН

Член на УС

ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ

Член на УС

ДЕЛЯНА ЦОНЕВА

Заместник-председател на УС

БОГДАН ХРИСТОВ

Заместник-председател на УС

ДЕНИЦА КОЛЕВА

Заместник-председател на УС

ИВАН ИВАНОВ

Председател на УС

НАНСИ СЯРОВА

Член на УС