Услуги, свързани със стриктното спазване на ЗЗБУТ

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд е задължително за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението да бъде сключен Договор със Служба по трудова медицина.

Служба по трудова медицина при „Д.Д.Д.-1“ ООД като член на БРТК предлага следните услуги, свързани със стриктното спазване на ЗЗБУТ от страна на работодателите:

1.     Изготвяне на вътрешнофирмена документация, свързана със ЗЗБУТ;

2.     Преглед на наличната документация в областта на здравословните и безопасни условия на труд;

3.     Оценка на професионалния риск за здравето и безопасността на работещите;

4.     Измерване на факторите на работната среда и електро измервания;

5.     Обучение по безопасност и здраве при работа;

6.     Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите;

7.     Организиране на медицински прегледи.

В Раздел Нормативна база можете да изтеглите презентация на дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд обслужване на работещите от служба по трудова медицина при „Д.Д.Д.-1“ ООД.

За повече информация: 0882511905, гр. Бургас, ул. “Адам Мицкевич” № 3.

Здравето и животът са най-ценната даденост за всеки.

Post Author: Админ