Черноморските неправителствени организации се обединяват за координирани действия и съвместни проекти в сферата на туризма.

На 18.02.2021 г. в гр. Поморие и на 23.02.2021 г в гр. Варна се проведоха две неформални работни срещи за обединяване усилията на Черноморските неправителствени организации по отношение единна позиция и предложения за правилното провеждане на лято 2021, както и за бъдещи проекти в областта на туризма.

Желание за съвместни координирани действия по проблеми и проекти в сферата на туризма заявиха: Бургаска регионална туристическа камара, Варненска туристическа камара, Национално сдружение случаен превоз, Българска асоциация на туристическите агенции,  Югоизточен съюз на екскурзоводите, Варненска асоциация на туристическите агенции,  Сдружение на туроператорите и туристическите агенции в Поморие, Туристическа камара Приморско, Съюз на собствениците в Слънчев бряг, Асоциация на българските Черноморски общини, Международен клъстър Черноморска кухня, Алианс на туризма в югоизточния район. Всички са готови да предоставят своя опит и експертиза за удължаване на летния сезон, създаването на квалифицирани кадри в туризма и предлагането на качествен туристически продукт по българското Черноморие.

Всяка една от Черноморските неправителствени организации ще поставя своето лого под писмо, в което е припознала искания, мерки, проекти и се ангажира с конкретни действия. Черноморските неправителствени организации остават отворени за присъединяване на колеги, които са позиционирани по Черноморието или имат представителства.  Те ще трябва да работят в насока подпомагане на общата кауза, а тя е: съхраняване, опазване и модернизиране качеството на черноморския туристическия продукт, а също така симбиозата в работата  между образование, бизнес  неправителствени организации, защото „Нашето Черноморие е важно за всички“.

Днес беше изпратено първото писмо за спешни и неотложни мерки за старта на сезон лято 2021г.

Организациите поставиха акцент върху три основни момента:

  1. Приоритетно откриване на зелени коридори. Това налага Министерство на туризма, съвместно с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, да започнат спешно уреждане на този изключително важен проблем за нашите туристически черноморски дестинации проблем – зелен коридор, както договориха правителствата на Гърция и Хърватска. Това е задължение на нашето правителство, а не на ЕК поясниха от черноморските неправителствени организации.
  • Мораториум на чл. 234 г Наказателния кодекс, за който неколкократно от месеци насам разясняват какъв огромен проблем ще предизвика приетото изменение по време на летния сезон.  Припомняме, че невъзможността транспортните фирми да лицензират такъв тип превозни средства и липсата на разрешителен режим за същите ще създаде хаос в предстоящият сезон. Налице са вече макар и малко на брой проблемни ситуации възникнали от прилагането на вече приетият чл. 234 г. България ще е абсолютно неконкурентноспособна спрямо други дестинации
  •  Входящият туризъм остава затворен, ако не се реши въпросът със сертификат за ваксинация, сертификат за антитела на преболедувалите или PCR. Черноморските неправителствени организации застават зад предложението на Министъра на туризма за бързи антигенни тестове.  

Бързото и адекватно решение на тези въпроси на Министерство на туризма, респективно на Правителството на Република България, ще създаде възможност на чуждестранните и български фирми да:

•     активизират своите реклами;

•     приемат резервации;

•     увеличават заетостта на автобусния транспорт;

•     чуждестранните фирми ще повярват, че сме взели необходимите мерки за сигурност срещу Ковид-19;

•     разработят прогнозни графици за откриване на обектите и формиране на екипите за работа по обекти, което ще докаже нашата готовност за провеждане на сезон лято 2021 г.

Лого под писмото поставиха седем от най-големите неправителствени организации по Черноморието и с това се надяват да поставят началото на нов начин за работа на неправителствените организации, както и за кореспонденция между морето и столицата.

  1. Бургаска регионална туристическа камара
  2. Варненска туристическа камара
  3. Съюз на собствениците на Слънчев бряг
  4. Варненска асоциация на туристическите агенции
  5. Туристическа камара Приморско
  6. Национално сдружение Случаен превоз
  7. Югоизточен съюз на екскурзоводите