Отворено писмо

                                                                                            Изх.№ 033 /11.04.2021 г.

ДО: г-жа Марияна Николова

Министър на туризма

ДО: г-н Костадин Ангелов

Министър на здравеопазването

О Т В О Р Е Н О   П И С М О

От Управителния съвет на Бургаската регионална туристическа камара

ОТНОСНО: Заповед РД-01-220/08.04.2021 г. на Министерство на здравеопазването

Уважаеми дами и господа,

Със Заповед РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването българският вътрешен и входящ туризъм за пореден път бе поставен на колене.  България изпрати до външния свят своето послание „Елате в България, но не можем да ви покажем нейните красоти“. Това не е политика на държава с мото „Туризъм в четири сезона“. Това е политика на провал на сезон „лято 2021 г.“, провал на надеждите на туроператори, екскурзоводи и транспортни фирми за начало на възраждане след пагубните последици от световната пандемия в сектора.

Браншът иска отговори от Министъра на туризма и Министъра на здравеопазването.

  1. Представляват ли екскурзиите по-голяма опасност за здравето на населението от нощните барове, търговски центрове или дискотеките?
  2. Превенцията в здравеопазването включва ли лишаване на населението от организирани планински походи, културни мероприятия на открито, пешеходни турове? Ако да, молим за мотивирано изложение.
  3. Туризмът само посещения на хотели, ресторанти и СПА центрове ли е за Вас? Настояваме за обосновано становище.
  4. Целенасочена маркетингова стратегия ли е посланието, което изпращате към държавите:  „Елате в България, но ако искате да я разгледате си наемете рент-а- кар, качете се на влак или междуградски автобус“?
  5. Какъв е смисълът да се издава сертификат за ваксинация след като няма необходимата стойност за влизане в страната без да се налага карантиниране?

Разбираме, че след броени дни може да не сте на тези постове, но към днешна дата Вие сте Министри на здравеопазването и туризма и следва да дадете отговори за своите решения.

Дата:11.04.2021 г.          С уважение:

гр. Бургас                                                                             /УС на БРТК/   

С подкрепата на Национално сдружение „Случаен превоз“                                                                                                 

Post Author: БРТК