ПП “Има такъв народ” и сектор туризъм

Уважаеми членове на 10.02.2021г в 13:00ч БРТК проведе среща с ПП „ Има такъв народ“ по тяхна инициатива. Предвид епидемиологичната обстановка участваха членовете на УС.

В резюме ПП “Има такъв народ“ представи своята програма касаеща сектор туризъм, както и даде част от горчивата статистика на сегашната ситуация в сферата на ключови за страната ресори като здравеопазване и туризъм.

Амбицията на ПП „Има такъв народ“ е да превърне сектора в модерен дигитализиран ориентиран към няколко туристически продукта характеризиращи нашата страна, като морски, планински, балнео, Спа, гастрономически, културно исторически…

Ето какви моменти от своята програма очертаха представителите на ПП “Има такъв народ“ пред нас:

  • Виждането им за рекламата на България е смяна на логото, един обединяващ слоган и пет послания насочени към пет стълба на развитие на сектор туризъм.
  • Ориентация към дълго неглижирания във времето български турист
  • Работодател – работник прекратяване на порочната практика в сектора и поставянето на основите на нови отношения обуславящи се от опита и уменията на кадрите.
  • Последователност в политиката на МТ положена в самото начало
  • Развитие на Конгресен туризъм
  • Оригиналност в предлагането на българския продукт
  • Инфраструктура на обектите и тяхната достъпност
  • Програми за обезпечаване реализацията на кадрите в туризма. Приемственост между учебните заведения и бизнеса.

До дни ще бъде готов и публикуван съкратен вариант на цялостната програма на партията и всеки гражданин ще може да се запознае с нея.

От страна на бранша председателя г-н Иван Иванов направи бърза ретроспекция на състоянието на сектора и очерта ключовите моменти, на които трябва да се обърне внимание в сектор туризъм, а именно: визовия режим към трети страни, осигуряване безпроблемно пътуване в автобусния превоз на туристи, тук се подчерта моментът с транзитното преминаване на пътници през страните, ясните и точно насочени послания към туристите, квалификация на кадрите в туризма и обезпечаването на тяхната професионална реализация и други наболели проблеми.

Благодарим на ПП “Има такъв народ“  за ползотворната дискусия и се надяваме, че ще успеят да превърнат идеите описани на хартия в действия.

БРТК остава НПО не партийно ориентирано и ще се радва да се запознае с вижданията за развитие на сектор туризъм и от другите политически партии, разбира се при интерес от тяхна страна.

Post Author: БРТК