Бизнес Еко парк

Създаване на бизнес и еко парк „Слънчев бряг“ и Електрическа централа за биогаз по примера на „Албена“ АД. Защо е необходимо не само за БВП на България създаването на Бизнес и еко парк „Слънчев бряг“ и Електрическа централа за производство на биогаз „Слънчев бряг“, но и за живота на планетата Земя? В световен мащаб конвенционалният […]