7 ПРИЧИНИ ДА СТЕ ЧЛЕН НА БРТК

1.Ще получите престижа да членувате в най-голямата представителна браншова организация на туроператори, туристически агенти, хотелиери, ресторантьори и фирми, предлагащи допълнителни туристически услуги;

2. Ще получавате редовно актуална информация за промени в законодателството, касаещо туристическия бизнес, чрез електронен бюлетин и интернет страница ;

3. Ще получавате редовно актуална информация за очакван и реален брой туристи по сегменти и дестинации чрез електронен бюлетин;

 4. Профилът на Вашата фирма ще бъде представен на интернет страницата на БРТК и в годишната брошура, разпространявана на туристически изложения и форуми;

5. Интересите Ви ще бъдат национално представени и защитени чрез взаимодействие със структурите на държавната и местната власт;

6. Ще имате възможност да лобирате за промяна на законодателството, да получите съдействие за предотвратяване на нелоялна конкуренция или разрешаване на проблемни ситуации;

 7. Ще имате възможност да се включвате във форуми и дейности на организации, в които БРТК членува или поддържа взаимодействие.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

1. Да спазвате Устава и Етичния Кодекс;

 2. Да предоставите актуална информация за Вашата дейност и координати на български, руски и английски език;

3. Да сложите логото и интернет сайта на БРТК на Вашия интернет сайт;

4. Да получаваме Вашите препоръки, мнения и предложения по конкретни въпроси;

5. Да имате личен принос със знания и умения за развитието и укрепването на БРТК;

6. Да плащате редовно членския си внос.