Актуални теми в подготовката на сезон лято 2022 година

Управителният съвет на Бургаската регионална туристическа камара
напълно подкрепя разгледания на първо гласуване от Комисията по туризъм към Народното събрание законопроект, с който да се възстанови държавната помощ към туроператорите от 35 евро на седалка за чартърни полети с капацитет не по-малко от 100 места. Считаме, че тази мярка е една от най-необходимите в контекста на входящия туризъм, който е основен не само за Бургаска област, но и за цялото Черноморие. Също така призоваваме своевременното й приемане и въвеждане, тъй като ще благоприятства успешното планиране на сезон лято 2022 г., който скоро предстои.

Към настоящия момент друг основен приоритет в подготовката на сезон лято 2022 г. е изготвянето, приемането и прилагането на т.нар. „Covid-19” протокол за обслужване на чуждестранни туристи на територията на Република България. БРТК многократно апелира отговорните институции като Министерство на здравеопазването, Министерство на туризма и обществеността за необходимостта от този протокол, който трябва да внесе ясни правила в работата на туроператори, хотелиери, превозвачи както и техните международни партньори в контекста на пандемията от Covid-19.

На прага на предстоящия сезон лято 2022 г. БРТК обръща отново
внимание на проблема, който засяга редица заинтересовани страни в туризма, а именно – прилагането на чл. 234г. от Наказателния кодекс и апелира за неговото преразглеждане. Обслужването на туристи и клиенти с превозни средства 8+1 е съществена част в работата на хотелиери и туроператори и въведените въпросни ограничения възпрепятстват предоставянето на качествени, гъвкави и конкурентноспособни туристически услуги.

Бургаската регионална туристическа камара винаги е била доверен
партньор в отношенията и диалога между туристическия бизнес и държавните институции и за пореден път призовава към своевременна намеса от страна на последните в решаването на гореизложените казуси, за да могат работещите и ангажирани заинтересовани страни в областта на туризма да продължават
успешната подготовка на сезон лято 2022 година!


УС на БРТК

Post Author: БРТК