УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ДЕЛЯНА ЦОНЕВА

Председател на УС

ДЕНИЦА КОЛЕВА

Заместник-председател на УС

ЕВЕЛИНА ПУЛЕВА

Заместник-председател на УС

АЙДЪН ХАСАН

Член на УС

ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА

Член на УС

ВЛАДИМИР МАРИНОВ

Член на УС

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ

Член на УС

ТОДОР КАМАРАШЕВ

Член на УС

ХРИСТИНА СЛАВОВА

Член на УС


КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

БОРИС МИНЧЕВ

Председател на КК

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

Член на КК

РАДОВЕСТА СТЮЪРТ

Член на КК