Анализи и Прогнози

Aнализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец септември 2019 г. спрямо месец септември 2018 г.

Aнализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец август 2019 г. спрямо месец август 2018 г.

Aнализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец юли 2019 г. спрямо месец юли 2018 г. – Изводи, прогнози и препоръки.

Анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец юни 2019 г. спрямо месец юни 2018 г.

Анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец май 2019 г. спрямо месец май 2018 г.

Планирани пътници по държави за периода май-октомври

Годишен анализ на туристически сезон 2017

Analisys_2017.doc

Ryanair – след много дълго очакване

Ryanair_after_a_very_long_wait.docx

Анализ на господин Богдан Христов – Заместник-председател на УС на БРТК

Bogdan_Hristov_Zamestnik-predsedatel_na_US_na_BRTK_Analisys.doc

Анализ на госпожа Диана Колева – Член на БРТК

Diana_Koleva_Step_OOD_Chlen_na_BRTK_Analisys.doc

Анализ на госпожа Велика Славова – Член на БРТК

Velika_Slavova_ET_Zefir_2000_Chlen_na_BRTK_Analisys.doc

Анализ на госпожа Мария Стефанова – Член на БРТК

Maria_Stefanova_Mark_89_OOD_Chlen_na_BRTK_Analisys.doc

Анализ на туристическите пазари август 2017

Analysis_August_2017.docx

Анализ на туристическите пазари юли 2017

Analysis_July_2017.docx

Анализ на туристическите пазари юни 2017

Analysis_june_2017.docx

Анализ на туристически сезон 2016

 – Analysis_tourist_season_2016.pdf