Анализи и Прогнози

Анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец януари 2020 година спрямо месец януари 2019 година

Анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец декември 2019 година спрямо месец декември 2018 година

Aнализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец ноември 2019 г. спрямо месец ноември 2018 г.

Кратък анализ на сезон 2019 година спрямо туристическата 2018 година

Aнализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец октомври 2019 г. спрямо месец октомври 2018 г.

Aнализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец септември 2019 г. спрямо месец септември 2018 г.

Aнализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец август 2019 г. спрямо месец август 2018 г.

Aнализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец юли 2019 г. спрямо месец юли 2018 г. – Изводи, прогнози и препоръки.

Анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец юни 2019 г. спрямо месец юни 2018 г.

Анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец май 2019 г. спрямо месец май 2018 г.

Планирани пътници по държави за периода май-октомври

Aнализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец април 2019 г. спрямо месец април 2018 г.

Aнализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец март 2019 г. спрямо месец март 2018 г.

Aнализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец февруари 2019 г. спрямо месец февруари 2018 г.

Aнализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец януари 2019 г. спрямо месец януари 2018 г.

Годишен анализ на туристически сезон 2017

Analisys_2017.doc

Ryanair – след много дълго очакване

Ryanair_after_a_very_long_wait.docx

Анализ на господин Богдан Христов – Заместник-председател на УС на БРТК

Bogdan_Hristov_Zamestnik-predsedatel_na_US_na_BRTK_Analisys.doc

Анализ на госпожа Диана Колева – Член на БРТК

Diana_Koleva_Step_OOD_Chlen_na_BRTK_Analisys.doc

Анализ на госпожа Велика Славова – Член на БРТК

Velika_Slavova_ET_Zefir_2000_Chlen_na_BRTK_Analisys.doc

Анализ на госпожа Мария Стефанова – Член на БРТК

Maria_Stefanova_Mark_89_OOD_Chlen_na_BRTK_Analisys.doc

Анализ на туристическите пазари август 2017

Analysis_August_2017.docx

Анализ на туристическите пазари юли 2017

Analysis_July_2017.docx

Анализ на туристическите пазари юни 2017

Analysis_june_2017.docx

Анализ на туристически сезон 2016

 – Analysis_tourist_season_2016.pdf