Бизнес Еко парк

Създаване на бизнес и еко парк „Слънчев бряг“ и Електрическа централа за биогаз по примера на „Албена“ АД.

Защо е необходимо не само за БВП на България създаването на Бизнес и еко парк „Слънчев бряг“ и Електрическа централа за производство на биогаз „Слънчев бряг“, но и за живота на планетата Земя?

В световен мащаб конвенционалният модел на туризъм вече не работи.

Защо???

Туризмът е водещ сектор относно замърсяване на природата и околната среда, тъй като през летния период се изхвърлят много боклуци в морето, консумира се много ток, което също от своя страна замърсява околната среда.

Как да бъдат създадени Бизнес и еко парк „Слънчев бряг“ и Електрическа централа за производство на биогаз „Слънчев бряг“ и процес на създаване?

Първо: Определяне на зона – подходящ парцел за застрояване на Бизнес и еко парк „Слънчев бряг“ и Електрическа централа за производство на биогаз „Слънчев бряг“(EЦПБ „Слънчев бряг“), чието местонахождение да бъде подходящо за създаване на мрежа за пренос на ел. енергия от станцията за преработка и рециклиране на отпадъчни материали до хотелите в к.к. Слънчев бряг.

Местонахождението на EЦПБ „Слънчев бряг“ трябва да бъде съобразено с отводняването и изграждането на подходяща отводнителна система.

Какви да бъдат предимно отпадъчните материали, от преобразуването, на които ще се отделя енергия, която от своя срана ще захранва хотели в к.к. „Слънчев бряг“ и които ще се рециклират в EЦПБ „Слънчев бряг“ ?

Втора, но паралелна стъпка в процеса на реализация:

В Бизнес и еко парк „Слънчев бряг“ освен Електрическа централа за производство на биогаз „Слънчев бряг“(EЦПБ „Слънчев бряг“) е необходимо изграждане на ферма за отглеждане на животни, овощни градини и парници за зеленчуци, които могат да бъдат посещавани от туристи, които да берат или засаждат плодови дръвчета и зеленчуци сами – Visit my farm! Местонахождението на фермата също трябва да бъде съобразено с отводняването и изграждането на подходяща отводнителна система.

Допълнителен бонус за БВП на България?

При създаването на фермата за отглеждане на животни, ще бъде възможно производство на мляко и млечни и месни продукти и при молба към ЕС и ЕК за разширяване на квотите за износ на млечни и месни продукти към Руска Федерация, отново ще има възможност за разширяване на БВП на страната.

Създаване на фонд за залесяване на Странджа планина и крайморското крайбрежие?

Добре, природата ни е подарила условия за развитие на морски туризъм и в резултат имаме куроротни комлекси, но нека се създадат условия и за запазване на селищата, в които живеем и обитаваме от наводняване, както и предотвратяване на свлачища.

Необходимо е залесяване с подходящи дръвчета съобразно почвата на крайбрежието и Странджа планина.

Източници:

https://species.bluelink.net/
Презентация за създаване на Бизнес и еко парк “Слънчев бряг” и Електрическа централа за производство на биогаз “Слънчев бряг”

Creation_of_business_and_eco_park.pptx

Post Author: Админ