Годишно отчетно събрание на УС на БРТК

На 27.03.2024 в конферентната зала на хотел България се проведе годишното отчетно  събрание на БРТК.
На него председателят на камарата Деляна Цонева отчете дейността на камарата в периода 2022- 2023.
“В какво още се състоеше дейността ни през този период:

Активно участие на УС на БРТК в Международното туристическо изложение “Ваканция и Спа Експо” през 2022 год. с презентации, подготвени и представени от Доц. д-р Веселина Атанасова- тема „Кадрите в туризма“ и Д-р Христина Славова –тема „Преживяванията в туризма, акцент Бургаски регион“

Подготовка и провеждане на 4-дневен инфотур на румънски инфлуенсъри и блогъри за популяризирането на нашия регион, със съдействието на Десислава Димитрова – „Дес Мениджмънт“ ООД, Тодор Камарашев – „Тедди кам“ ЕООД, Евелина Пулева „Евелин Р“ ЕООД и с подкрепата на Община Бургас, Община Несебър и Община Созопол.

Организиране за всички членове кръгла маса с Варненска туристическа камара, за обмяна на опит и обединяване на усилията на двете сдружения в общата задача за
устойчиво развитие на туризма по Черноморието

От началото на 2023 година активно участваме във всички срещи и дискусии с кметовете на общини, с главния изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД д-р Франк Кванте и директора на Летище Бургас Георги Чипилски, относно актуалния казус -Летище Бургас. Твърдо изразихме становище за необходимостта от откриване на нови въздушни маршрути от и до Летище Бургас, както и за привличането на нови авиокомпании. Бяхме поканени и на среща с нискотарифния превозвач Ryanair и Turkish Airlines.

Участие в работни срещи, организирани ежегодно от “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД и туристическия бизнес на тема: “Прогнози за предстоящ сезон“.

Проведени неколкократни срещи със служебен министър Илин Димитров, министър Зарица Динкова и зам. Кмет по „Туризъм и спорт- Община Бургас“ Тодор Манолов.

Организация и провеждане на работни срещи с Регионална Агенция по заетостта – гр. Бургас, БсТПП, ТИК Бургас и др. БРТК участва активно в дейността на БТК с представител Айдън Хасан и Деница Колева, които са членове на УС на БТК. Договорена бе браншова отстъпка от Профон и Музикаутор, със съдействието на БТК.

Подготовка и провеждане на Коледно-новогодишно тържество през 2022 и 2023 год. и благотворителна кауза – „Изявен студент“ и дарихме втората година средствата за оборудване на кабинет в Колеж по туризма.
Разбира се има много още задачи, по които работи БРТК, ето и част от тях:

  • С НС „Случаен превоз“ продължихме да работим по казуса „8+1“ – резултат към момента е декриминализирането му; продължаваме да работим в насока легализиране.
  • Водихме кореспонденци с МВнР относно некоректни глоби, налагани на превозвачи от турска страна, както и липсата на ПОС терминали. Резултатът е наличието на ПОС терминал за заплащане на глобите, което значително улеснява превозвачите.
  • Планираме отново работни срещи с КЗП и НАП във връзка с нелегални екскурзоводи и туроператори, като имаме конкретно предложение към тези институции. Всеки сигнал за проверка, може да се изпраща на мейла на сдружението и ще бъде придвижен за проверка към съответните органи.
  • Продължаваме да работим по закона за етажната собственост в часта, касаеща Апарт хотелите и комплексите от затворен тип. Води се активна кореспонденция по този казус с МРРБ.
    Беше гласувана комисия в състав: Евелина Пулева- председател, Деница Колева и Стефан Георгиев- заместник председатели. Целта на комисията е да определи насоките за развитие на БРТК е периода 2024-2025, както и да следи за тяхното изпълнение.

Ето и част от плана:

*Подписване на споразумение с TÜRSAB, Турция и изготвяне на конкретен план за бъдещо сътрудничество от взаимен интерес

*Организира и провежда инфотурове за членовете симпатизантите на БРТК, по предварително разработена туристическа програма (при възможност един тур в
България и един тур в съседна страна).

*Провежда анкетни проучвания, обезпечаващи база данни за очакванията и удовлетвореността, мнения и препоръки от членовете на БРТК относно дейността й.

*Организира „Отворен Ден на БРТК“ с цел привличане на нови членове и запознаването им с функциите на БРТК и предимствата за членуване. (поне веднъж годишно).

*Провежда уебинари и курсове за дигитализация на членовете на камарата.

*Увеличавнае на членовете, привличане на хотелиери и ресторантьори, туроператори и турагенти, фирми от партньорски бизнеси и др. съмишленици на бранша.

*Провеждане на неформални срещи на членовете на сдружението, мероприятия, чествания на празници

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА:
1. Повишен имидж на БРТК и утвърждаване като лидер в Югоизточния регион на България.
2. Промени в нормативни актове, съгласно исканията, експертните мнения и предложения от страна на БРТК, с цел създаване на условия за устойчиво развитие на туризма.
3. Привличане на нови членове, желаещи да се включат активно в дейността на БРТК, да бъдат своевременно информирани за промени, новости и тенденции в туризма, да бъдат представлявани пред държавните органи от БРТК и да разчитат на подкрепа и защита с цел предоставяне на качествен туристически продукт.
4. Повишаване удовлетвореността на членовете от дейността на БРТК;
5. Подобрена информационно-комуникационна инфраструктура с членовете на БРТК.
6. Утвърждаване и разширяване на партньорството с организации от сферата на туризма, правителствения и неправителствения сектор.

Post Author: БРТК