Конкретни предложения за подготовка и провеждане на туристически сезон лято 2021 година на ЧНО

 Изх.№1/02.03.2021

ДО

г-жа Марияна Николова

Зам.-председател на МС и

Министър на туризма

на Република България

О Т В О Р Е Н О    П И С М О

От: Черноморските неправителствени организации

Относно: Конкретни предложения за подготовка и провеждане на туристически сезон лято 2021 година.

   На 18.02.2021 г. и на 23.02.2021 г. в гр. Поморие и гр. Варна се

проведоха две неформални работни срещи за обединяване усилията на черноморските неправителствени организации по отношение единна позиция и предложения за правилното провеждане на лято 2021, както и за бъдещи проекти.

   Предвид горе посоченото „Черноморски неправителствени организации“ предлагат конкретни мерки за решаване на следните проблеми:

1. Приоритетно откриване на зелени коридори.

   В българското черноморско крайбрежие пристигат с чартърни автобуси между 32 – 33 % от чуждестранните туристи от Полша, Чехия, Словакия, Беларус, Украйна, Молдова, Турция и Румъния.  В абсолютни цифри, това са между 85 – 100 хил. чужденци.

   От проведените разговори с чуждестранни партньори, същите споделят, че ако сега бъдат регламентирани зелени коридори, това ще е началото на резервиране на автобусни групи. Още по – голям ефект ще има, защото туризмът придобива друг облик и групите ще бъдат по – малки, по интереси, приятелски кръг и други.

   Това налага Министерство на туризма, съвместно с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, да започнат спешно уреждане на този изключително важен проблем за нашите туристически черноморски дестинации проблем – зелен коридор, както договориха правителствата на Гърция и Хърватска. Това е задължение на нашето правителство, а не на ЕК.

2. Въвеждане на мораториум на чл. 234 г Наказателния кодекс, за който неколкократно от месеци насам разясняваме какъв огромен проблем ще предизвика приетото изменение по време на летния сезон.

   Много от нашите туроператорски фирми с превозни средства 8+1 обслужват свои бизнес партньори, което е безвъзмездно, провеждат журналистически инфотурове, с които популяризират дестинация България и презентират нови маршрути, обслужват малки ВИП групи, извършват т.нар. драйвър гайд турове с лицензирани екскурзоводи.

   Невъзможността транспортните фирми да лицензират такъв тип превозни средства и липсата на разрешителен режим за същите ще създаде хаос в предстоящият сезон. Налице са вече макар и малко на брой проблемни ситуации възникнали от прилагането на вече приетият чл. 234 г. България ще е абсолютно неконкурентноспособна спрямо други дестинации в Европа, да не говорим за Турция, Гърция, Кипър и други предлагащи обслужването на малки групи и ли трансферирането им от летище. Това налага въвеждането на мораториум по изпълнението на нововъведения чл. 234г.,  а след 04.04.2021 г. неговото преразглеждане.

3. Приветстваме обявяването на дата 01.04.2021г. като отваряне на България за организирани мероприятия, но тя засега може да е приложима за изходящия туризъм. Според данни на входящият туризъм генерира приходи в бюджета в размер на 5 млрд. лв. по данни за 2019 г, а изходящият около 1 млрд. лв. Входящият туризъм остава затворен ако не се реши въпросът със сертификат за ваксинация, сертификат за антитела на преболедувалите или PCR. Подкрепяме и заставаме зад Вашето предложение PCR тестовете да се заменят от антигенни тестове. Това ще улесни процедурата по влизане на територията на страната.

   Хотелиери и туроператори от Бургаска и Варненска област настояват откриването на туристическия летен сезон 2021 г., да бъде няколко дни по–рано от Великденските празници, а именно 27.04.2021 г. и да бъде съобщено по всички възможни комуникационни канали.

   Това решение на Министерство на туризма, респективно на Правителството на Република България, ще създаде възможност на чуждестранните и български фирми да:

  • активизират своите реклами;
  • приемат резервации;
  • увеличават заетостта на автобусния транспорт;
  • чуждестранните фирми ще повярват, че сме взели необходимите мерки за сигурност срещу Ковид-19;
  • разработените прогнозни графици за откриване на обектите, формиране на екипите за работа по обекти, ще докажат нашата готовност за провеждане на сезон 2021 г.

УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЕДИНЕНИЕ „ЧЕРНОМОРСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ“

Бургаска регионална туристическа камара

Варненска туристическа камара
Туристическа камара Приморско
Национално сдружение Случаен превоз
Варненска асоциация на туристическите агенции
Югоизточен съюз на екскурзоводите

Post Author: БРТК