Отворено писмо от БРТК до Министерство на туризма

БРТК изпрати Отворено писмо до Министъра на туризма – г-н Проданов, относно проблемите в сектор „Туризъм“, които забавят неговото развитие и конкурентоспособност.

ДО
Г-Н ХРИСТО ПРОДАНОВ
Министър на туризма
на Република България


О Т В О Р Е Н О П И С М О
от
Бургаска регионална туристическа камара


Относно: Проблеми в сектор „Туризъм“, които забавят неговото развитие и конкурентоспособност.

Уважаеми господин Проданов,

В Бургаската регионална туристическа камара членуват повече от 100
фирми – туроператори, туристически агенти, хотелиери, ресторантьори, транспортни фирми, професионални гимназии и колеж по туризъм, университет „Проф. д-р Асен Златаров“, пет общини от Южното Черноморие, а също така и физически лица. Всички те са изправени пред множество проблеми във връзка с осъществяваната от тях дейност.

Към натрупаните дългогодишни проблеми в сектора, в последните две години, поради епидемиологичната обстановка, се добавиха нови
предизвикателства. От БРТК сме алармирали през годините за теку
наболели проблеми, изпращали сме предложения за разрешаването им, но все още те остават нерешени.

На проведените до този момент срещи с Вас, браншови организации
вече изложиха голяма част от проблемите и изказаха своите виждания за устойчивото развитие на туризма в България.

За да не се окажем отново в ситуация на закъснели при подготовката на летен сезон 2022 година, с настоящото писмо и с риск да повторим
дискутираните с Вас теми, синтизираме приоритетните за решаване въпроси, според членовете на БРТК:

 1. Маркетингова стратегия при позиционирането на България като
  туристическа дестинация на пазар Великобритания, Германия, Скандинавски страни, Руска федерация, Полша, Чехия, Беларус, Румъния, Украйна и други.
  Тенденции, прогнози и подготовка на летен сезон 2022. Бюджетиране и разпределение по пазари и сезони.
 2. За граждани от трети страни – издаване на електронни туристически визи, облекчени процедури и срокове.
 3. Кадровият проблем, който възниква не само от сезонния характер на дейността, но и от несигурността последните години, от проблеми с образованието, учебно-производствени практики и квалификация на български граждани, както и сроковете за пребиваване на чужденци, с цел сезонна заетост.
 4. Драстичното поскъпване на електроенергията – належащо е в спешен порядък да се предприемат мерки за компенсиране на бизнеса, в противен случай, поскъпването може да доведе до множество фалити и неконкурентноспособност на страната ни на международните туристически пазари .
 5. Изисквания, които предвижда Министерство на здравеопазването за индивидуални и организирани чуждестранни туристи, избрали дестинация България и разработване на протокол при евентуално заболяване от Ковид по време на престоя им (карантинни хотели).
 6. Контролът в сектора – свидетели сме на зачестили нарушения и повишаване на сивия сектор, както при туроператори и превозвачи, така и при отдаването на апартаменти под наем.
 7. Стратегията за стопанисване на плажове и актуализиране на отношенията с концесионерите.
 8. Предвиждате консолидиране на бранша и обединяването му в една организация. При какви параметри и как ще се осъществи това обединение отчитайки разнородността на проблемите при различните видове туризъм: традиционен, алтернативен, зимен, летен?

Уважаеми господин Министър на туризма,

Надяваме се, че БРТК може да бъде партньор на Министерство на туризма и вярваме, че чрез своята експертиза и действия, можем да бъдем полезни за решаването на поставените въпроси.

Очакваме Вашия отговор, дали има предприети мерки за решаването на някои от гореизложените въпроси. Готови сме да ги обсъдим по-подробно на среща с Вас преди сезона и да сътрудничим чрез конкретни предложения.

С уважение,
УС на БРТК

Post Author: БРТК