Профон

Презентация Аквапарк “Нептун”

Presentation_Aquapark_Neptun.pdf

ПРОФОН и Бургаска Регионална Туристическа Камара (БРТК) подписаха споразумение за преференциални условия при лицензиране на музика за публично изпълнение

ПРОФОН и Бургаска Регионална Туристическа Камара (БРТК) сключиха едногодишно рамково споразумение за уреждане на сродните права върху музиката, която звучи в заведенията и ресторантите на всички колективни членове, регионални структури и наематели на браншовата организация.

Възнагражденията на членовете на БРТК ще се изчисляват съгласно общо действащата Тарифа за Публично изпълнениена ПРОФОН с браншова отстъпка в размер на 20%. Ползвателите могат да ползват и индивидуални отстъпки, предвидени в Общите условия на тарифата, ако отговарят на критериите за тях.

Отстъпки* при сключване на договори с ПРОФОН:

  • За членове на БРТК и всички нейни регионални структури – 20%;
  • За малки населени места (без курортни селища и тези по Черноморието) – до 20%;
  • За работа на обектите до 3 дни в седмицата – 20%;
  • При новооткриващи се обекти – 10% за първата година;
  • За индивидуален обем на възнагражденията – до 15%;
  • За авансово плащане – 10%, както следва: 1) за целогодишни обекти – до края на               февруари, 2) за летни – до края на април, и 3) за зимни – до края на декември.

*Отстъпките не се кумулират, а се прилагат една след друга.

Ако ползвателите по една или друга причина прекратят членството си в БРТК ще запазят получения лиценз от страна на ПРОФОН, но възнагражденията им ще бъдат преизчислени без браншови отстъпки.

Отстъпките за всяка следващата година зависят от общия обем заплатени възнаграждения от всички индивидуални членове, които са подписали договор по силата на Рамковото споразумение.

Всички членове на БРТК могат да подадат заявка за сключване на договор или да проверят дължимите суми към ПРОФОН и МУЗИКАУТОР, като последват този линк и попълнят онлайн съответната форма.

За повече информация относно споразумението и условията на индивидуалните договори се свържете с екипа на ПРОФОН:

ПРОФОН ДКУППЗ

Гр. София 1463, ул. Цар Асен № 77                  

Тел. +359 (02) 981 45 41

www.prophon.org

Post Author: Админ