Акценти от работната среща с председателя на Комисията по туризъм към Народното събрание, изпълнителния директор на ББР и туристическия бранш, организирана от БРТК

На 7-ми февруари 2022 г. в хотел “България” БРТК, съвместно с г-н Илин Димитров (председател на Комисията по туризъм), организира и проведе работна среща с изпълнителния директор на ББР – г-н Владимир Георгиев.

В срещата взеха участие и членове на Комисията по туризъм – заместник-председателят г-жа Снежана Апостолова и г-н Димитър Ташев. Поканени бяха представители от туристически бранш, които имаха възможност да отправят своите директни въпроси към гостите. Г-н Илин Димитров представи дългосрочните планове, свързани с дейността на парламентарната комися, като запозна присъстващите с актуалното развитие относно решаването на спешните въпроси и проблеми, засягащи сектор Туризъм.

Г-н Владимир Георгиев, от своя страна, представи новата програма на ББР, насочена към хотелиери и ресторантьори – “Подкрепа за туризма”, чиято цел е бизнесът да получи допълнителен ресурс за справяне с последствията от пандемията.

Повече информация относно Програмата, може да откриете в сайта на ББР.

https://bbr.bg/bg/produkti-i-uslugi/produkti/programa-podkrepa-za-turizma/

В хода на дискусията бяха отправени множество въпроси към гостите, като подробно изложение върху спешните за решаване казуси, върху които все още няма предприети дейстия, представи почетният председател на БРТК – г-н Иван Иванов. Той постави въпроса с необходимостта от преработка на наредбата за организиране и провеждане на детско-юношески лагери, тъй като на територията на област Бургас се провеждат множество такива. Г-н Иванов обърна внимание и на предприетите действия за подготовка на сезон 2022 г., като в някои случаи България изостава от своите конкуренти.

Югоизточният съюз на екскурзоводите “Ваня Райкова” обърнаха специално внимание на проблемите на този подсектор и основно липсата до този момент на всякава финансова подкрепа от страна на държавата за работещите екскурзоводи.

Друг акцент от срещата бе дискусията относно борбата със сивия сектор. Присъстващите професионалисти от бранша дадоха своите конкретни предложения относно създаването на служби и механизми за справянето с този проблем, който е един от основните за целия отрасъл. Облекченото издаване на туристически визи за България за чужденци от трети страни и проблема с липсата на кадри в туризма, особено в контекста на пандемията, също бяха акцент в диалога между присъствщите.

Г-н Илин Димитов увери, че стратегията за реклама на България е сред основните приоритети, върху които се работи. Също така, запозна присъстващите относно подготовката на новия закон за туризма. Г-н Димитров призова присъстващите да отнасят своите запитвания, проблеми и казуси към Комисията по туризма в писмен вид, за да могат да се инициира вземането своевременни и адекватни мерки.

Като организация, ангажирана с дейностите и практиките в областта на туризма, УС на БРТК призовава членовете да отправят своите проблеми, казуси и идеи на някои от възможните канали за контакт с камарата, за да могат да бъдат официално изготвени, обобщени и придвижени по каналния ред към съответните институции и да се търсят решения от съответните органи.

Post Author: БРТК