Анализ на месец март

Кратък анализ на пристигналите чуждестранни туристи през месец март 2021 година спрямо месец март 2020 година на летище Бургас

2021 година2020 година
Великобритания390 952
Русия1431 100
Други———- 44
Общо533, в т.ч.
-възрастни – 509
деца до 12 год. – 24
2 096, в т.ч.
-възрастни – 2 008
деца до 12 год. – 88
Чартърни полети2736

През месец март 2021 година на летище Бургас са посрещнати 533
чуждестранни граждани, а през месец март 2020 година – 2 096. От изписаните цифри спадът възлиза 93,24%.
По възрасти картината е следната:
Възрастни – 2021 год. – 509, 2020 год. – 2 008 – спад от 94,49%
Деца до 12 год. – спад от 66,66%

Къде се крият основните причини за тези резки спадове:

  1. Пандемията Ковид-19 и затварянето на въздушните и
    сухопътни граници на почти всички държави от ЕС и тези на трети страни.
  2. Анулации на чартърни полети от държавата Израел на 25. И
    26.03.2021 год., поради завишената епидемична обстановка в България.
  3. Допуснати пропуски и грешки във външната и здравна
    политика на правителството на българската държава.

Post Author: БРТК