Профон

Презентация Аквапарк “Нептун” Presentation_Aquapark_Neptun.pdf ПРОФОН и Бургаска Регионална Туристическа Камара (БРТК) подписаха споразумение за преференциални условия при лицензиране на музика за публично изпълнение ПРОФОН и Бургаска Регионална Туристическа Камара (БРТК) сключиха едногодишно рамково споразумение за уреждане на сродните права върху музиката, която звучи в заведенията и ресторантите на всички колективни членове, регионални структури и наематели […]

Култура и спорт 2017

1. Община Бургас – Култура  – burgaskultura2017.docx 2. Община Бургас – Спорт  – burgassport2017.docx 3. Община Несебър  – nesebarkultura2017.docx 4. Община Поморие – Култура  – pomoriekultura2017.docx 5. Община Поморие – Спорт  – pomoriesport2017.docx 6. Община Приморско – Култура  – primorskokultura2017.docx 7. Община Приморско – Спорт  – primorskosport2017.docx 8. Община Созопол – култура  – sozopolkultura2017.docx 8. Община Созопол – култура  – sozopolkultura2017.docx