Презентация на ББР

Уважаеми дами и господа,Представители на туристическия бизнес, Представяме презентацията, която генералният директор на ББР г-н Владимир Георгиев, ще представи на съвместната среща в понеделник, 7.02.2022 година, заедно с председателя на Комисията по туризъм – г-н Илин Димитров, за да се запознаете предварително с нея. Припомняме, че срещата ще се проведе на 07.02.2022 година, от 14:30 […]

Предстояща среща с представител на ББР и Председателя на Комисията по туризъм към Народното събрание на Република България

Уважаеми дами и господа,Представители на туристическия бизнес, Във връзка с проявен интерес от членове на БРТК относно възможностите за подкрепа на бранша и в резултат на тясно сътрудничество с Комисията по туризъм към Народното събрание на Република България,  на 7 февруари 2022 година, ще проведем среща с г-н Илин Димитров. В срещата ще вземе участие изпълнителният […]

Публикувани указания по схеми

На институционалната страница на Министерството на туризма са публикувани: 1.       Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-07 „Предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на covid-19“. Документите са публикувани с информационна цел и на този етап не се изискват […]

Актуални теми в подготовката на сезон лято 2022 година

Управителният съвет на Бургаската регионална туристическа камаранапълно подкрепя разгледания на първо гласуване от Комисията по туризъм към Народното събрание законопроект, с който да се възстанови държавната помощ към туроператорите от 35 евро на седалка за чартърни полети с капацитет не по-малко от 100 места. Считаме, че тази мярка е една от най-необходимите в контекста на […]

Основни предизвикателства и очаквания преди сезон 2022 – интервю Дарик радио

Като член на Управителния съвет на Бургаската Регионална Туристическа Камара, госпожа Христина Славова даде интервю пред Дарик Радио, в което отбеляза предизвикателствата пред сектор “Туризъм”. “Обнадеждени сме за предстоящия летен сезон, предвид че 2021 беше по-успешна за сектора, спрямо тежката първа пандемична година. Вече имаме и сериозни индикации за добри очаквания, защото ранните записвания стартираха […]

Отворено писмо от БРТК до Министерство на туризма

БРТК изпрати Отворено писмо до Министъра на туризма – г-н Проданов, относно проблемите в сектор „Туризъм“, които забавят неговото развитие и конкурентоспособност. ДОГ-Н ХРИСТО ПРОДАНОВМинистър на туризмана Република България О Т В О Р Е Н О П И С М ОотБургаска регионална туристическа камара Относно: Проблеми в сектор „Туризъм“, които забавят неговото развитие и […]

Становище на УС до Директора на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас

УС на БРТК изпрати своето становище до Гимназията по туризъм в гр. Бургас относно план-приема за учебната 2022/2023 учебна година. ДОИНЖ. ФОТИНКА ВЪРГОВАДИРЕКТОР НА ПГТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”ГР. БУРГАС Бургаската регионална туристическа камара (БРТК) изразява подкрепата си относно   представения ни план-прием на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас за учебната 2022/2023 година […]

Становище на УС на БРТК до Директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Бургас

По-рано през месец януари, УС на БРТК изпрати своето становище до СУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Бургас, относно предложение за държавния план-прием през учебната 2022/2023 година за прием в паралелка в VIII клас по професия код 812030 „Екскурзовод“, специалност код 8120302 „Екскурзоводско обслужване“ с интензивно изучаване на английски език. ДОГ-Н МАРТИН ИЛИЕВДИРЕКТОР НА СУ […]

Становище на БРТК

Туристическият бранш в порочен кръг. Така най – общо можем да определим създалата се ситуация с въвеждането на зелен сертификат в сектора от 21.10.2021г. Преди да изкажем своето становище нека ясно заявим, че не сме против ваксинацията, но тя не трябва да е за сметка на ограничения за бизнеса и работещите в сектора. Ваксинацията е доброволен и осъзнат акт!

Сравнителен анализ на БРТК за летен сезон 2021

Какъв беше летен сезон 2021, кои бяха основните емитиращи пазари, мястото на българският турист, какви са тенденциите за сезон 2022, перспективи за развитие в туристическото обслужване, завръщаме ли се към нормалното… на тези въпроси БРТК се опитва да намери отговор в своите анализи.