Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец юли 2021 година спрямо месец юли 2020 година и 2019 година

През месец юли 2021 г. на летище Бургас са посрещнати 162 093 чуждестранни граждани спрямо месец юли 2019 г., като базисна е реализиран един спад от 271,244 в абсолютни цифри, а в проценти – 62,59%, а спрямо кризисната 2020 г. е постигнат един ръст от 125%, с точност с цифри в повече 90 053 чужденци.

По възрасти картината е следната:

 1. Възрастни – в по-малко спрямо 2019 г. от 221 051 – спад 62,19%, а с 2020 г. се отчита ръст от 127,29%.
 2. Рязко са намалели и пристигащите чартърни полети – 2021 г. спрямо 2019 г. в по-малко с 1 545.
 3. 2021 г. спрямо 2020 г. бележат един ръст от 84,16%.

Ще се опитаме да анализираме какъв е бил интересът към дестинация Южно Черноморско крайбрежие по водещи за нас пазари спрямо 2019 г., включително:

 1. Австрия – спад 34,67%
 2. Белгия – спад 48,51%
 3. Дания – спад 67,56%
 4. Чехия – спад 33,50%
 5. Франция – спад 39,23%
 6. Германия – спад 56,32%
 7. Унгария – спад 42,22%
 8. Ирландия – спад 83,28%
 9. Латвия – спад 41,29%
 10. Литва – спад 34,78%
 11. Люксенбург – спад 33,32%
 12. Нидерландия – спад 17,97%
 13. Полша – спад 28%
 14. Словакия – спад 61,19%
 15. Швеция – спад 71,77%
 16. Израел – спад 75,71%
 17. Норвегия – спад 92,96%
 18. Русия – спад 90,49%
 19. Ръст бележи само украинският пазар от 41,12%.
 20. Открояват се пазари, където спадът е нисък, като Чехия, Литва, Нидерландия и Полша.

През месец юли 2021г. спрямо месец юли 2019г. Южното ни Черноморие и особено к.к. Слънчев бряг не е посетен от туристи от страни като Финландия, Англия, Армения, Беларус, Кувейт и Швейцария.

Къде се крият основните причини от този голям спад през месец юли 2021г. спрямо базисната за сравнение 2019 г.:

Първата  и основна причина е пандемията от Ковид-19, затваряне на сухоземни и въздушни граници.

Втората причина  е липсата от нашите специализирани здравни и държавни органи на прогнози, вкл. и виждащи поне месец, два напред, каква ще бъде здравната обстановка, както направиха водещи държави в ЕС, в областта на туризма – Испания, Италия и Франция.

Трета причина – МТ не проведе необходимата дипломация със страни като Англия, Русия, Скандинавските страни, много често се смесваха ненужни политики с недоказани истини.

Четвърта причина- Много малко се направи в областта на въздушните и сухопътни зелени коридори от Полша и Украйна за България. Свидетели бяхме на стресови ситуации при пресичане на границите на Румъния в началото на юли от страна на граничните власти на северната ни съседка.

Пета причина- закъснение с журналистическите турове от страни като Швеция, Германия, Чехия, Полша, Украйна и Македония. Това трябваше да се извърши от правителството на Бойко Борисов, преди месец април. За кратко време МТ, под ръководството на доц. Д-р Стела Балтова направи много и в тази област, като служебен министър .

Шеста причина – не се спазва и изпълнява Закона за устройството и управление на Черноморското крайбрежие. Извършиха се и се извършват строителни дейности през месеците юни, юли и август. Нарушаваше се и се нарушава покоя, сигурността на туристите, чистотата на въздуха и неговото запрашване.

Седма причина – нарастваха и нарастват автотуристите от Румъния, Украйна, Чехия, Полша, българските граждани от близките области, но изключително сложен проблем са паркингите, местата за паркиране край къщите за гости, семейните хотели, липсва изградена инфраструктура, да не говорим за пътищата от втора и трета категория.

Осма причина – проблемът с кадровия обслужващ персонал в туризма се задълбочава ежедневно. Рязко изявената сезонност в туризма пренасочва масово да се насочат към други сектори на националната икономика. Липсата на  квалифицирани кадри ще доведе до срив в качеството на предложения продукт.

Девета причина – появява се тенденция на намаляване цената на пакета с all inclusive при цена от 30-40 лв. Тази ценова политика на собствениците на хотели отново ни нарежда на 10-та позиция с най-евтин пакет, но има сезон и утре, как ще се водят преговори за увеличаването му.

Десета причина – рязка редукция има на туристопотока  относно неговата платежоспособност. Пълни багажници с продукти, ресторантите са празни, екскурзиите и мероприятията са епизодични, водещи заведения с програми работят по два дни на седмица.

Единадесета причина – от чуждестранните туристи доминират тези със собствен транспорт. Определящо място заемат туристите от Румъния, Украйна, Чехия, Словакия и отчасти Полша.

12.Спрямо базисната 2019г. намаляха чартърните полети с повече от 50% през юли 2021г. Тази стагнация в самолетния пазар ще доведе до нарастване търсенето на автобусния транспорт, оформяне на малки групи по интереси, намаляване на средния престой  и налагане търсене на чартъри само до далечни дестинации.

Дванадесета причина – според нас трябва нова договорна политика между ТО и потребителите, между собственици на хотели и потребители, между Booking и хотелиера, с ясно уточнени права, задължения и отговорности. Често е разминаването и забравянето, каква резервация си направил и уточняване на услугите след дълги разпри на рецепцията на хотела. Това е често срещано явление между българското семейство и рецепция.

Какво трябва да направи МТ и бизнеса за сезон 2022 г. и сезон 2023г.?

Разработка и реализация на нова туристическа и рекламна политика.

За спасяването на кадрите в туризма и спирането им на бягство от сектор „Туризъм”. Трябва да се създаде специален фонд за поддръжка, квалификация и преквалификация на кадрите за сметка на държавния бюджет и проценти от туристическия данък.

В областта на законодателството в туризма:

 • разработка на нов закон от 248 страници на 50-60 с правилник за приложенията му;
 • нова наредба за категоризация, извършваща се от общините и НПО;
 • нова наредба за екскурзоводското обслужване;
 • категоризация на транспорта от 1 до 5 звезди със срок на експлоатация от 8 до 10 години;
 • въвеждане на униформени облекла на водачите на МПС, вкл. и таксиметровият парк и неговата категоризация;
 • създаване на контролен блок към МТ с работещи звена за контрол в Добрич, Варна, Бургас, София и Благоевград;
 • създаване на туристическа полиция, ликвидиране на практиката за командироване на полицаи, нарастване на битовата престъпност от общините, където са взети ликвидиране на практиката за безплатното им возене в атракционите влакчета и рязко намаляване на издръжката им при създаване на работещо звено;
 • изучаване опита на Испания и Гърция за устройство и управление на националните курорти. Създаването им като самостоятелни звена и пряко подчинени на правителството на Република България;
 • ликвидиране концесионната система за стопанисване на плажовете. Анулиране на всички договори и прехвърлянето им към общините;
 • разработка на конкретен план-програма за ГКПП на Малко Търново и Вресово за реконструкция и модулация. Ликвидиране на ползваните от 30г. бунгала и привеждането им като тези на държавите от десетката на света по развит туризъм. С тези мерки на ликвидиране с нашата ориенталщина и незавидна на пръв поглед управление на държавата;
 • разработка на четири годишна програма за развитието на инфраструктурата на страната ни – ремонтиране на пътищата от втора и трета категория и социализация на антропогенните ресурси.

Post Author: БРТК