Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец юни 2021 година спрямо месец юни 2020 година и месец юни 2019 година

При децата до 3 г. спадовете спрямо 2019 г. са космически.

По пазари възникват следните различия и анулации:

 1. Австрия – 2021г. спрямо 2019г. – спад 59,31%; през 2020г. няма пристигнали
 2. Белгия – за същия период – спадът възлиза на 82,92%
 3. Чехия – 2021г. спрямо 2019г. – спад 71,70%
 4. Дания – 2021г. спрямо 2019г. – спад 91,38%
 5. Естония – 2021г. спрямо 2019г. – спад 35,53%
 6. Франция – 2021г. спрямо 2019г. – спад 85%
 7. Германия – 2021г. спрямо 2020г. – ръст 162,44%, 2021г.спрямо 2019г. – спад 93%
 8. Унгария – 2021г. спрямо 2020г. – ръст 112%, 2021г. спрямо 2019г. – спад 79,40%
 9. Латвия – 2021г. спрямо 2019г. – спад 73,88%
 10. Литва – 2021г. спрямо 2019г. – спад 74,75%
 11. Люксенбург – 2021г. спрямо 2019г. – спад 70%
 12. Нидерландия – 2021г. спрямо 2019г. – спад 69,58%, 2021г. спрямо 2020г. – ръст 89,17%
 13. Словакия – 2021г. спрямо 2019г. – спад 82,75%
 14. Швеция – 2021г. спрямо 2019г. – спад 95,6%
 15. Великобритания – 2021г. спрямо 2019г. – спад 96%, 2021г.спрямо 2020г. – ръст 8,75%
 16. Израел – 2021г. спрямо 2019г. – спад 75,5%
 17. Русия – 2021г. спрямо 2019г. – спад 99,44%
 18. Украйна – 2021г. спрямо 2019г. – ръст 14,44%

От направения анализ по пазари 2021 г. спрямо 2019 г. и 2020 г. се открояват следните положителни и отрицателни тенденции:

 1. Откроиха се 3 пазара, които спрямо 2020 г. Великобритания има ръст от 8,75% и Украйна ръст от 14,44%, но ако включим пристигналите украинци с автобуси и собствен транспорт, ръста възлиза на около 20%. Благоприятно се развива търсенето на българския продукт през месец юни от унгарски граждани. Постигнат е ръст спрямо 2020 г. от 112%.

На полския пазар юни 2021 г. спрямо юни 2019г. спадът възлиза на 64,78%, а за 2021 г. спрямо 2020 г. ръстът е в тригонометрична прогресия. Проблемът е автобусните групи. Липсват зелени коридори. Нашите  конкуренти Хърватия, Албания приемат без сертификати, без отрицателни PSR тестове.

 • Невиждан спад по пазари спрямо юни 2019 г., а място за сравнение няма с юни 2020 г., заради високата заболеваемост във всички страни на ЕС и затварянето на въздушните и сухопътни граници.
 • Липсата в периода януари-април 2021 г. на конкретна работа по пазари – дипломация, подписване на меморандуми, договори, както направиха нашите конкуренти Гърция и Турция.
 • Почти не беше направена конкретна рекламна дейност по пазари и по възрасти.
 • Не бяха включени и липсваха конкретни указания до нашите посолства за срещи и пресконференции с туристическия бизнес и водещи медии, че страната ни е безопасна, взети са всички необходими мерки за сигурност на туриста.
 • Служебното министерство на туризма работи на бързи обороти, проблясък има вече на големите пазари Румъния, Чехия, Германия и Русия. Този проблясък трябва да усетим и на полския пазар. Дано спешно го почувстваме.
 • МТ и МЗ на Република България ежедневно трябва да излизат  с конкретни съобщения, какви положителни промени настъпват у нас със заболеваемостта, особено в района на Черноморското крайбрежие – за областите Бургас и Варна. На 100 хил. граждани с колко % е спаднала заболеваемостта. Това да бъде важен отпечатък на всички електронни пощи, електронни и печатни медии.

Post Author: БРТК