Становище на БРТК

Относно: въвеждането на зелени сертификати

Туристическият бранш в порочен кръг

Така най – общо можем да определим създалата се ситуация с въвеждането на зелен сертификат в сектора от 21.10.2021г. Преди да изкажем своето становище нека ясно заявим, че не сме против ваксинацията, но тя не трябва да е за сметка на ограничения за бизнеса и работещите в сектора. Ваксинацията е доброволен и осъзнат акт!

От днес до неделя има гратисен период, но за какво? Работниците са пред дилема, да се ваксинират или да напуснат работните си места излизайки на борсата.

Работодателите са пред дилема дали да затворят своите обекти, да убеждават персонала да се ваксинира или да се лишат от него.

Порочен кръг от който единствено решение може би има, ако държавата спре да вменява на бизнеса своите отговорности и започне кампании по разясняване, защо е необходимо да се ваксинираме, както и да отговори на десетките въпроси на работодатели и работници.

  1. Защо удължихме срокът на преболедувалите COVID 19 доказано с ПСР или антигенен тест на 12 м, въпреки че това не е валидно за ЕС?
  2. Защо не се признава наличието на антитела  , въпреки че това не е валидно за ЕС?
  3. Защо в държавните учреждения се допуска без зелен сертификат, а за всички останали е необходим зелен сертификат?

Още много въпроси могат да бъдат поставени за дискусия, но основният остава какво прави секторът, който от две години губи кадри?

От 20.10.2021г един същ разговор се води между работници и работодатели, ако не сте ваксиниран следва да Ви освободя от работа.  

Категорично не сме съгласни държавата да поставя работодателите в ролята на съдник и да решава принудително човешки съдби.

Тези мерки се налагат в останалите Европейски държави, когато по голямата част от населението е ваксинирано или е осъзнало необходимостта от това. При 18% ваксинирано население и недоверие в институциите ефектът ще е пагубен за икономиката в частност туристическият бранш.

Спешно трябва да се ревизират мерките!

Считаме, че е редно да се работи в две направления паралелно:

Приемане на зелен сертификат при наличие на антитела и разяснителна кампания с консултации за полезността от ваксинация.

От друга страна липсата на подпомагане на туристическия сектор ще доведе до множество затворени обекти. Загубата на качествени кадри ще превърне туристическият продукт в посредствен и неконкурентно способен. Отсъствието на клиенти ще се отрази пагубно върху финансовото състояние на сектора. А изкарването на работниците на борсата на труда  поставя под натиск социалната система. По този начин имаме вече два сектора под натиск заедно със здравната система и не е ясно какъв ще е ефектът на пеперудата върху икономиката на страната.

22.10.2021г.                                                                                             УС на БРТК

гр. Бургас

Post Author: БРТК