Музикаутор

МУЗИКАУТОР И БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА(БРТК) СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА МУЗИКАТА ВЪВ ВСИЧКИ ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БРТК На 09 май 2017г. след ползотворни преговори между БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА (БРТК) и МУЗИКАУТОР, сдружението за колективно управление на авторски права в музиката, бе сключено рамково споразумение за уреждане на авторските права върху музиката, […]