Конкретни предложения за подготовка и провеждане на туристически сезон лято 2021 година на ЧНО

 Изх.№1/02.03.2021 ДО г-жа Марияна Николова Зам.-председател на МС и Министър на туризма на Република България О Т В О Р Е Н О    П И С М О От: Черноморските неправителствени организации Относно: Конкретни предложения за подготовка и провеждане на туристически сезон лято 2021 година.    На 18.02.2021 г. и на 23.02.2021 г. в гр. […]