Анализ на пристигналите пътници на летище Бургас – януари – април 2023 година

Управителният съвет на Бургаска регионална туристическа камара изготви и разработи анализ на пристигналите пътници на летище Бургас за първото четиримесечие на 2023 година.

Анализ на пристигналите пътници на летище Бургас октомври – декември

Управителният съвет на Бургаска регионална туристическа камара изготви и разработи анализ на пристигналите пътници на летище Бургас за последното четиримесечие на 2022 година.

Анализ на лято 2022 година

Управителният съвет на Бургаската регионална туристическа камара изготви и разработи анализ на пристигналите пътници на летище Бургас за летен сезон 2022 година – от месец юни до месец септември.

Прогнози и предизвикателства пред сезон лято 2022 година

Бургаска регионална туристическа камара винаги е била институция силно ангажирана с проблемите и предизвикателствата пред туристическия сектор не само по Южното Черноморие, но и в България като цяло. Към настоящия момент отново сме изправени пред ситуация, предизвикваща силна полемика и несигурност в целя сектор – прогнози и предизвикателства пред сезон лято 2022 г., като предварителните […]

Анализ на пристигналите пътници на летище Бургас за периода октомври-декември 2021 година

Управителният съвет на Бургаската регионална туристическа камара изготви и разработи анализ на пристигналите пътници на летище Бургас за периода октомври-декември 2021 година. В анализа са отбелязани тенденциите и акцентите за последното тримесечие на миналата година.

Сравнителен анализ на БРТК за летен сезон 2021

Какъв беше летен сезон 2021, кои бяха основните емитиращи пазари, мястото на българският турист, какви са тенденциите за сезон 2022, перспективи за развитие в туристическото обслужване, завръщаме ли се към нормалното… на тези въпроси БРТК се опитва да намери отговор в своите анализи.

Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец юли 2021 година спрямо месец юли 2020 година и 2019 година

За спасяването на кадрите в туризма и спирането им на бягство от сектор „Туризъм”. Трябва да се създаде специален фонд за поддръжка, квалификация и преквалификация на кадрите за сметка на държавния бюджет и проценти от туристическия данък.

Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец юни 2021 година спрямо месец юни 2020 година и месец юни 2019 година

Откроиха се 3 пазара, които спрямо 2020 г. Великобритания има ръст от 8,75% и Украйна ръст от 14,44%, но ако включим пристигналите украинци с автобуси и собствен транспорт, ръста възлиза на около 20%. Благоприятно се развива търсенето на българския продукт през месец юни от унгарски граждани. Постигнат е ръст спрямо 2020 г. от 112%.