Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец юли 2021 година спрямо месец юли 2020 година и 2019 година

За спасяването на кадрите в туризма и спирането им на бягство от сектор „Туризъм”. Трябва да се създаде специален фонд за поддръжка, квалификация и преквалификация на кадрите за сметка на държавния бюджет и проценти от туристическия данък.

Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец юни 2021 година спрямо месец юни 2020 година и месец юни 2019 година

Откроиха се 3 пазара, които спрямо 2020 г. Великобритания има ръст от 8,75% и Украйна ръст от 14,44%, но ако включим пристигналите украинци с автобуси и собствен транспорт, ръста възлиза на около 20%. Благоприятно се развива търсенето на българския продукт през месец юни от унгарски граждани. Постигнат е ръст спрямо 2020 г. от 112%.

Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец април 2021 година спрямо месец април 2020 година

  2021 година   2020 година България 65 Латвия 9 Германия 5     Полша 1     Русия 713     ОАЕ 8     Великобритания 443     Всичко: 1 170     Чартъри 54     През месец април 2021 г. на летище Бургас са пристигнали 1 170 чуждестранни граждани. Невъзможно е […]

Анализ на месец март

Кратък анализ на пристигналите чуждестранни туристи през месец март 2021 година спрямо месец март 2020 година на летище Бургас

2021 година 2020 година Великобритания 390 952 Русия 143 1 100 Други ———- 44 Общо 533, в т.ч.-възрастни – 509деца до 12 год. – 24 2 096, в т.ч.-възрастни – 2 008деца до 12 год. – 88 Чартърни полети 27 36 През месец март 2021 година на летище Бургас са посрещнати 533чуждестранни граждани, а през […]

Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец февруари 2021 година спрямо месец февруари 2020 година

Статистика   2021 година 2020 година Австрия —— 20 Италия 3 2 Великобритания 571 1 737 Русия —– 1 779 Швейцария —— 4 Други —— 5 ОБЩО: 571, в т.ч.: -възрастни – 521 -деца до 12г. – 53 -бебета до 3г. – 16 3 602, в т.ч.: -възрастни – 3 392 -деца до 12г. – […]