Анализ на месец март

Кратък анализ на пристигналите чуждестранни туристи през месец март 2021 година спрямо месец март 2020 година на летище Бургас

2021 година 2020 година Великобритания 390 952 Русия 143 1 100 Други ———- 44 Общо 533, в т.ч.-възрастни – 509деца до 12 год. – 24 2 096, в т.ч.-възрастни – 2 008деца до 12 год. – 88 Чартърни полети 27 36 През месец март 2021 година на летище Бургас са посрещнати 533чуждестранни граждани, а през […]

Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец февруари 2021 година спрямо месец февруари 2020 година

Статистика   2021 година 2020 година Австрия —— 20 Италия 3 2 Великобритания 571 1 737 Русия —– 1 779 Швейцария —— 4 Други —— 5 ОБЩО: 571, в т.ч.: -възрастни – 521 -деца до 12г. – 53 -бебета до 3г. – 16 3 602, в т.ч.: -възрастни – 3 392 -деца до 12г. – […]

анкета н министерство на туризма

Анкета за целите на планирането на нови мерки за подкрепа на туроператорите

Уважаеми колеги, Министерството на туризма, заедно с финансовото и икономическото министерство, подготвя нов финансов продукт, насочен към туроператори, засегнати от  Заповед № РД-01-626 за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, която забранява организираните посещения на туристически обекти. За да бъде този инструмент максимално полезен, трите министерства […]