Актуални теми в подготовката на сезон лято 2022 година

Управителният съвет на Бургаската регионална туристическа камаранапълно подкрепя разгледания на първо гласуване от Комисията по туризъм към Народното събрание законопроект, с който да се възстанови държавната помощ към туроператорите от 35 евро на седалка за чартърни полети с капацитет не по-малко от 100 места. Считаме, че тази мярка е една от най-необходимите в контекста на […]

Основни предизвикателства и очаквания преди сезон 2022 – интервю Дарик радио

Като член на Управителния съвет на Бургаската Регионална Туристическа Камара, госпожа Христина Славова даде интервю пред Дарик Радио, в което отбеляза предизвикателствата пред сектор “Туризъм”. “Обнадеждени сме за предстоящия летен сезон, предвид че 2021 беше по-успешна за сектора, спрямо тежката първа пандемична година. Вече имаме и сериозни индикации за добри очаквания, защото ранните записвания стартираха […]

Отворено писмо от БРТК до Министерство на туризма

БРТК изпрати Отворено писмо до Министъра на туризма – г-н Проданов, относно проблемите в сектор „Туризъм“, които забавят неговото развитие и конкурентоспособност. ДОГ-Н ХРИСТО ПРОДАНОВМинистър на туризмана Република България О Т В О Р Е Н О П И С М ОотБургаска регионална туристическа камара Относно: Проблеми в сектор „Туризъм“, които забавят неговото развитие и […]

Становище на УС до Директора на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас

УС на БРТК изпрати своето становище до Гимназията по туризъм в гр. Бургас относно план-приема за учебната 2022/2023 учебна година. ДОИНЖ. ФОТИНКА ВЪРГОВАДИРЕКТОР НА ПГТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”ГР. БУРГАС Бургаската регионална туристическа камара (БРТК) изразява подкрепата си относно   представения ни план-прием на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас за учебната 2022/2023 година […]

Становище на УС на БРТК до Директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Бургас

По-рано през месец януари, УС на БРТК изпрати своето становище до СУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Бургас, относно предложение за държавния план-прием през учебната 2022/2023 година за прием в паралелка в VIII клас по професия код 812030 „Екскурзовод“, специалност код 8120302 „Екскурзоводско обслужване“ с интензивно изучаване на английски език. ДОГ-Н МАРТИН ИЛИЕВДИРЕКТОР НА СУ […]

Становище на БРТК

Туристическият бранш в порочен кръг. Така най – общо можем да определим създалата се ситуация с въвеждането на зелен сертификат в сектора от 21.10.2021г. Преди да изкажем своето становище нека ясно заявим, че не сме против ваксинацията, но тя не трябва да е за сметка на ограничения за бизнеса и работещите в сектора. Ваксинацията е доброволен и осъзнат акт!

Позиция на БРТК относно предложенията за разходване на средствата от актуализацията на бюджета за стимулиране на ваксинацията, както и за Организацията и управлението на туристическите райони /ОУТР/

Бургаската регионална туристическа камара приканва Министерство на туризма да помисли за подпомагане на туроператорите занимаващи се с входящ туризъм, защото основно чрез тях се вливат свежи средства в страната. Активността им през летния сезон за реклама на страната като благоприятна туристическа дестинация и борбата за привличане на туристи беше завидна.

Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани през месец април 2021 година спрямо месец април 2020 година

  2021 година   2020 година България 65 Латвия 9 Германия 5     Полша 1     Русия 713     ОАЕ 8     Великобритания 443     Всичко: 1 170     Чартъри 54     През месец април 2021 г. на летище Бургас са пристигнали 1 170 чуждестранни граждани. Невъзможно е […]

Отворено писмо

                                                                                            Изх.№ 033 /11.04.2021 г. ДО: г-жа Марияна Николова Министър на туризма ДО: г-н Костадин Ангелов Министър на здравеопазването О Т В О Р Е Н О   П И С М О От Управителния съвет на Бургаската регионална туристическа камара ОТНОСНО: Заповед РД-01-220/08.04.2021 г. на Министерство на здравеопазването Уважаеми дами и господа, Със Заповед РД-01-220/08.04.2021 […]

здравен сертификат

Членовете на БРТК са с висока гражданска отговорност

В своята 30 годишна история Бургаска регионална туристическа камара винаги е била коректив и определящ фактор в туристическия живот на южно Черноморие. В структурите й винаги са се отличавали личности с висока гражданска отговорност и лична позиция. БРТК винаги е следяла за спазването на правата и законността не само на туристите, но и на членовете на камарата и гражданите на страната.